• z2333662236337_8743f9b7c9c6b555c57bc62d3b03709c_f5dac9b0bb
  • z2333662230057_839050ac590af6853be9811d06fefc54__1__cef7d0715c
  • z2333647326967_59595107631596be0f43cf02bf3cdc8b__1__56305077ca
  • z2333647338914_f26cd8f4faaa817abe74e00146a0a061_b87f5ebb28
  • z2333647346296_b8ca7d75f02353023489b4ad6473d46f_705d020f8b
Tin nổi bật
Tin nổi bật
KHỐI LỚPNỘI DUNGLỚP 1BÀI ÔN TẬP KHỐI 1.docLỚP 2Đề tự học môn Toán + Tiếng Việt lớp 2.docLỚP 3ĐỀ MÔN TOAN LỚP 3 ĐỢT 1 (1).doc ĐỀ TỰ HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 ĐỢT1.docLỚP 4KHỐI 4 PHIẾU HD TỰ HỌC .docLỚP 5bài ôn tập TG nghỉ dịch năm 20- 21- KHOI 5.doc 
> Xem chi tiết

TIN CỦA TRƯỜNG
DẠY HỌC QUA INTERNET, TRÊN TRUYỀN HÌNH

DẠY HỌC QUA INTERNET, TRÊN TRUYỀN HÌNH

Thực hiện theo CV số 221/PGD&ĐT-CMTH-THCS, ngày 24 tháng 3 năm 2020, v/v đẩy mạnh dạy học qua Intrernet, trên truyền hình và các hình thức dạy học ...
Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 62