Tin nổi bật
Tin nổi bật
ĐẠI HỘI CĐCS NHIỆM KỲ 2017 - 2022Ngày 22/9/2017 CĐCS Trường TH Hoàng Văn Thụ, tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình đã được LĐLĐ TP Kon Tum hướng dẫn và phê duyệt, Các Đ/c được bầu vào BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 20221/ Đ/c Lê Thị Nghĩa - Chủ tịch2/ Đ/c Lê Thị Lôc - ...
> Xem chi tiết