12/10/17  Công tác - Nhà trường  62
xem hoặc tải File đính kèm bên dưới
 16/09/16  Công tác - Nhà trường  38
Báo cáo tình hình cơ sở vật chất nhà trường và học sinh trường TH Hoàng Văn Thụ năm học 2016-2017
 16/03/16  Công tác - Nhà trường  35
HỒ SƠ TRƯỜNG TH ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016
 16/03/16  Công tác - Nhà trường  37
"BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH - CUỐI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015-2016 (4 tiết/tuần)"
 16/03/16  Công tác - Nhà trường  39
THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I