22/09/17  Công đoàn  74
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ, LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2017 - 2022
 12/03/14  Công đoàn  62
TỌA ĐÀM CHÀO MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3