CUỘC THI "TÀI NĂNG TIẾNG ANH" CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ 5 NĂM 2017-2018

CUỘC THI "TÀI NĂNG TIẾNG ANH" CẤP TRƯỜNG LẦN THỨ 5 NĂM 2017-2018

CUỘC THI “TÀI NĂNG TIẾNG ANH” CẤP TRƯỜNG – LẦN THỨ 5

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

              Thực hiện kế hoạch số 537/KH-PGD&ĐT ngày 2/11/2017 của Phòng GD&ĐT Kon Tum về Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tài năng Tiếng Anh (OTE) dành cho học sinh phổ thông cấp Thành phố năm học 2017-2018;

                Hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2017 trường tiểu học Hoàng Văn Thụ đã tổ chức Cuộc thi “Tài năng tiếng Anh” lần thứ 5 cấp trường năm học 2017-2018.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan