23/05/18  Tin của trường  26
LẾ  TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018 VÀ CHIA TAY HỌC SINH LỚP 5 NIÊN KHÓA 2013-2018
 23/04/18  Tin tức - Sự kiện  31
Tổng kết thực tập sư phạm cuối khóa của sinh viên trường CĐCĐ Kon Tum, tại trường TH Hoàng Văn Thục, năm học 2017 - 2018
 20/04/18  Tin tức - Sự kiện  46
Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2018, trường TH Hoàng Văn Thụ tổ chức ngày hội đọc sáchlần thứ 5 năm 2018 với chủ đề: "Sách là người bạn thân thiết"